Arugula

10 calories per serving

12 cups arugula per 8 servings = 1.5 cups per serving

12 grams carbohydrates per 8 servings =  3 grams per serving

8 grams sugar per 8 servings = 1 gram sugar per serving

4 grams fiber per 8 servings = .5 grams fiber per serving

8 grams protein per 8 servings = 1 gram protein per serving

Vitamin A= 160% per 8 servings = 20% per serving

Vitamin C= 80% per 8 servings = 10% per serving

Calcium

Iron

 

Comments

comments